Зміст статті


ПЕРЕЛІК НАУКОВИХ РОБІТ БАРАНЦЯ М.О.

2000р.

         Баранець М.О., Мовчан О.Г.,Сметана М.Г Особливості таксономічної та фітоценотичної структури рослинних угруповань шламосховищ Криворіжжя     Наук.вісник Уманського ДПУ, Київ, 2000 – С.7-12

         M. Baranets, M. Smetana. Tailing ponds of Krivij Rih are most ecological dangerous new formations  6-th Internetional inyerdisciplinary conference on the environment, Toronto, 2000.

2002р.

         Баранець М.О., Мовчан О.Г., Сметана М.Г. Структура растительных сообществ шламонакопителей Криворожья    Проблемы экологии и охраны природы техногенного региона // Межведомственный сборник науч.раб – Донецк: ДонНУ, 2002.- Вып.2- С. 24-28.   

Баранець М.О. Динамика структуры фитоценозов шламонакопителей Криворожья    Проблемы экологии и охраны природы техногенного региона // Межведомственный сборник науч.раб – Донецк: ДонНУ, 2002.- Вып.2- С. 21-23.    4      

         Баранець М.О. До структури рослинних угруповань шламосховищ Криворіжжя Проблеми екології та екол.освіти: матер. І міжн.наук. конф.,Кривий Ріг, 2002. – С.40-45

         Баранець М.О. Структура рослинних угруповань шахтних шламосховищ   Еколого-біологічні дослідження на природних та антропогенно-змінених територіях: Матеріали наукової конференції молодих вчених. – Кривий Ріг, 2002. – С. 18-22       

         Баранець М.О. Таксономічна структура фітоценозів шламосховищ Криворіжжя         Проблеми сучасної екології: тези міжнародної конференції.– Запоріжжя, 2002.– С. 60

2004р.

         Баранець М.О. Структура рослинних угруповань дамб шламосховищ та фітоіндикація екологічних режимів        Сталий розвиток залізорудного виробництва // Матеріали міжнародного конгресу.– Кривий Ріг, 2004.

         Баранець М.О., Сметана М. Г. Вплив шламосховищ на рослинний покрив прилеглих територій. Проблеми природокористування та охорона рослинного і тваринного світу // Матеріали І Міжнародної науково-практичної конференції молодих вчених та студентів.– Кривий Ріг, 2004        

         Кучеревський В.В., Красова О. О., Баранець М.О. Хроматичні варіації забарвлення оцвітини у Iris pumila L. як прояв різноманіття видової популяції       Теоретичні та прикладні аспекти інтродукції рослин і зеленого будівництва// IV Міжнародна наукова конференція молодих дослідників.– Тростянець, 2004    

2005р.

Деякі аспекти структурної організації рослинних угруповань хвостосховищ. // Проблеми збереження, відновлення та збагачення біорізноманітності в умовах антропогенно зміненого середовища// Матеріали міжнародної наукової конференції.– Кривий Ріг, 2005.       

Кучеревський В.В., Баранець М.О., Ваха О. Л., Провоженко Т. А. Поширення, чисельність, та вікова структура популяції горицвіту весняного на правобережжі Степового придніпров’я      Проблеми збереження, відновлення та збагачення біорізноманітності в умовах антропогенно зміненого середовища// Матеріали міжнародної наукової конференції.– Кривий Ріг, 2005.            

         Баранець М.О. Фітоіндикація екологічних режимів хвостосховища центрального гірничо-збагачувального комбінату.// Проблеми фундаментальної і прикладної екології, екологічної геології та раціонального природокористування. Матеріали другої міжнародної науково-практичної конференції.– Кривий Ріг 2005      

2006р.

         Кучеревський В.В., Провоженко Т.А., Шоль Г.Н., Баранець М.О. Наукові основи створення національної колекції видів роду Stipa у Криворізькому ботанічному саду.// Матеріали ХІІ з’їзду Українського ботанічного товариства 15-18 травня 2006 р. Одеса, 2006. – С. 333.   

Мазур А.Ю. Кучеревський В.В., Баранець М.О. Криворізький ботанічний сад Дніпропетровськ: Вид-во «Проспект», 2006. – 128 с.

2008р.

Кучеревський В. В., Баранець М.О., Цуренков А.Д. Нове місцезнаходження Ophioglossum vulgarum L. на Дніпропетровщині.// Мат-ли ІІІ міжнарод. наукової конф. «Відновлення порушених екосистем» 7-9 жовтня 2008 р.. Донецьк, 2008. – С. 316-317.         

2010р

Баранець М.О. Види роду Aconitum L. басейну р.Інгулець // Актуальні проблеми ботаніки та екології. Матеріали міжнародної конференції молодих учених (21-25 вересня 2010 р., м. Ялта). – Сімферополь: ВД «АРІАЛ», 2010. – С. 104-105.          2

Якщо ви помітили помилку, то виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter