Криворізький ботанічний сад, насамперед, є наково-дослідною установою, наукові інтереси якої межують з такими галузями, як ботаніка, екологія, дендрологія, інтродукція та низки інших. Доробки установи висвітлено в чисельних монографіях, патентах, інших наукових працях.