Наказом МОН України «Про затвердження Вимог до оформлення дисертації» від 12.01.2017 № 40 регламентовані нові вимоги.

У пункті 11 зазначено:

“Бібліографічний опис списку використаних джерел у дисертації може оформлятися здобувачем наукового ступеня за його вибором з урахуванням Національного стандарту України ДСТУ 8302:2015 «Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні  положення та правила складання» або одним зі стилів, віднесених до рекомендованого переліку стилів оформлення списку наукових публікацій, наведеного у додатку 3 до цих Вимог.

Бібліографічний опис використаного джерела може обмежуватися обов’язковою інформацією, необхідною для однозначної ідентифікації цього джерела”.

Додаток 3. РЕКОМЕНДОВАНИЙ ПЕРЕЛІК стилів оформлення списку наукових публікацій

 • MLA (Modern Language Association) style.
 • APA (American Psychological Association) style.
 • Chicago/Turabianstyle.
 • Harvard style.
 • ACS (American Chemical Society) style.
 • AIP (American Institute of Physics) style.
 • IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers) style.
 • Vancouver style.
 • OSCOLA
 • APS (American Physics Society) style.
 • Springer MathPhys Style.

 

 043 Комплект «Сад і квіти»

 Сільський вісник

Физиология растений и генетика

Український ботанічний журнал

Мой прекрасный сад

Цитология и генетика

Заснована у 1985 році. Входить в систему наукових бібліотек НАН України. Фонди бібліотеки налічують 20 000 примірників. В зібранні представлена література з ботаніки, біології, акліматизації, інтродукції, фізіології рослин, охорони та збагачення рослинного світу, промислової ботаніки, геоботаніки, дендрології, паркознавства та квітникарства. Багато книг мають автографи колишніх власників, дарчі написи авторів, цікаві екслібриси та печатки. Читачами бібліотеки є не лише співробітники Ботанічного Саду, але й науковці інших ботанічних садів та природоохоронних установ, студенти, учні, садівники-аматори. 

Бібліотека здійснює книгообмін з іншими ботанічними садами України. Влаштовуються тематичні виставки видань із власних фондів та виставки нових надходжень. 

У складі фондів знаходяться особисті колекції книг вчених д.б.н., чл.-кор.НАНУ  Ф.Л.Щепотьєва (генетика, дендрологія, лісівництво),заслуженого діяча науки, д.б.н. Д.М.Доброчаєвої,  д.б.н. М.Л.Реви (ботаніка, озеленення міст), д.б.н. А.І.Кузьмичова (ботаніка), д.б.н. І.А.Добровольського (ботаніка), к.б.н. Федоровського В.Д (дендрологія).

Понад 50 томів є раритетними та цінними виданнями 18 - початку 20 ст. Це енциклопедичні видання, ілюстровані атласи рослин, монографії, наукові вісники .Серед них Регель Є. «Содержание и воспитание растений в комнатах» в 2-х т (1890), Ванъ-Тигемъ «Общая ботаника» (1901), Вармингъ Є. «Ойкологическая география растений «(1901), издания Карла Риккера (1889-1990) .

Інтерес  представляють багаторічні комплекти журналів „Український ботанічний журнал”, „Ботанический журнал”, „Цветоводство”.

Бібліотека має:

аталоги: алфавітний, систематичний, видань 1800-1935р.

артотеки: праць співробітників саду з 1985р, матеріалів за тематикою роботи відділів ботанічного саду, авторефератів, відбитків, періодичних видань. 

Бібліотека знаходиться в адміністративному корпусі. Право користування абонементом з видачею книг додому надається працівникам КБС НАН України. Всі бажаючі можуть користуватися читальним залом .

Абонемент та читальний зал працюють з 13.00 до 16.30.

Санітарні дні – остання п’ятниця кожного місяця.

Вихідні – субота та неділя.

Дочірні категорії