В процесі видобутку і переробки залізних руд в Кривбасі нагромаджені значні об’єми відходів збагачення бідних магнетитових руд. Останні являють собою тонкоподрібнений матеріал, переважна крупність часток якого не перевищує 50-70 мкм. Відходи збагачення у вигляді лежалих хвостів нагромаджуються у хвостосховищах гірничозбагачувальних комбінатів.

1

Фото 1 – «Місячний ландшафт» на хвостосховищі ПРАТ «ЦГЗК»

Одним із пріоритетних напрямків розвитку науки і техніки є розробка методології і способів збереження навколишнього середовища. Дестабілізація стану довкілля в Україні у порівнянні з іншими європейськими країнами має досить високий рівень. Порушення природних систем набуває ще більш яскравого вираження у потужних індустріальних регіонах держави, одним з яких є  Криворізький залізорудний басейн. 

Дочірні категорії