Квітниково-декоративне оформлення є одним з видів декоративного мистецтва, яке дарує естетичну насолоду, покращує настрій і сприяє гармонійному розвитку людини. Привабливі, різнокольорові квіткові клумби є невід’ємною частиною зелених насаджень міста. Вдосконалення квітникових насаджень потребує розширення асортименту культурної флори за рахунок нових та малопоширених перспективних для озеленення видів, форм і сортів. Група культурної флори спрямовує свої наукові інтереси на інтродукцію, сортовивчення, селекцію та впровадження в зелене будівництво нових та стійких до екологічних умов Криворіжжя квітниково-декоративних рослин світу, колекції яких нараховують 1106 таксонів (868 сортів, 200 видів, 38 форм). Співробітниками підрозділу розроблені наукові принципи та методи створення високо-декоративних та стійких до умов промислового забруднення квітково-декоративних композицій. Для озеленення промислових майданчиків гірничо-збагачувальних комбінатів Кривбасу рекомендовано 54 види та понад 100 сортів квітниково-декоративних рослин. Вивчається адаптаційна здатність різних груп інтродукованих таксонів до умов промислового та міського забруднення.

Дочірні категорії