Зміст статті

Шоль Г.Н. Аналіз аборигенної та адвентивної фракцій урбанофлори Кривого Рогу / Укр. ботан. журн., 2016. – Т.73, №2. – С. 144–152. doi:10.15407/ukrbotj73.02.144

Шоль Г.Н. Аналіз спонтанного елементу флори зелених насаджень Кривого Рогу та інвазійна активність видів-інтродуцентів / Вісник Львів. ун-ту. Сер. біолог. – 2016. – Вип. 71. – С. 96–10

1992 р.

 

1. Томчук Г.Н. Компартментация NO3- в органах растений гороха / Тез. докл. конф. молодых ученых, Киев, 1992. – С.

1993 р.

1. Ткачук Е.С., Гуральчук Ж.З., Подрядский В.Г., Томчук Г.Н. Индуцируемая NO3- электрофизиологическая активность корней озимой пшеницы на ранних этапах развития / Тез. докл. ІІІ съезда Всерос. об-ва физиологов растений. – Санкт-Петербург, 1993. – С.          

2. Томчук Г.Н., Савченко Н.П., Ткачук М.І., Ткачук К.С. Вплив Na+ на азотне живлення на ранніх етапах розвитку озимої пшениці / Тез. доп. ІІ з’їзду Укр. тов-ва фізіологів рослин. – К. 1993. – С.102.

1994 р.

1. Томчук Г.Н., Ткачук К.С. Компартментація NO3- в клітинах органів деяких сортів гороху в залежності від форми азотного живлення / Физиология и биохимия культурних растений. – 1994. – Т.26, №2. – С.155–159.

2. Ткачук Е.С., Томчук Г.Н., Савченко Н.П., Бабич Г.А. Роль магния и цинка в регулировании поглощения и компатментации NO3- в клетках корня озимой пшеницы / Доклады Академии наук Украины. – 1994, №7. – С. 149–152.

1995 р.

1. Ткачук Е.С., Подрядский В.Г.,Томчук Г.Н. Компартментация NO3- в клетках корней озимой пшеницы при разных уровнях азотного питання // Доклады Академии наук Украины. – 1995, №2. – С. 119–121.

1999 р.

1. Кучеревський В.В., Шоль Г.Н. Результати вивчення астрагалу шерстистоквіткового на Правобережному степовому Придніпров’ї / Вісник Інтродукція та збереження рослинного різноманіття. – К.: Видавничий центр «Київський ун-т». – 1999. – Вип.2. – С. 12–13. 

2000 р.

1. Каталог растений Криворожского ботанического сада: справ. пособие // Л.И.Бойко, Е.В.Василенко, Л.В.Вечканова,...Г.Н.Шоль,... / Под ред. Гревцовой А.Т. – К.: Фітосоціоцентр. – 2000. – 164 с.                                                 

2. Шоль Г.Н. Деякі аспекти збереження рідкісних і зникаючих рослин на урбанізованих територіях / Інтродукція рослин. – К.: Наук. думка. – 2000. – №1. – С. 55-57.    

2001 р.

1. Кучеревський В.В., Федоровський В.Д., Шоль Г.Н. Дослідження культигенного елементу урбанофлори Кривого Рогу / Науковий вісник: міські сади і парки: минуле, сучасне і майбутнє. – Зб. наук.-техн. праць. – Львів: Укр.ДЛТУ. – 2001. – Вип. 11.5. – С. 188–93.

2. Кучеревський В.В., Шоль Г.Н., Красова О.О. Редкие виды и растительные сообщества во флоре Апостоловского геоботанического района Причерноморской степной Провинции / Геоэкологические и биоэкологические проблемы Северного Причерноморья. – Мат-лы междунар. научн.-практ. конф. (2830 марта 2001г., Тирасполь). – Тирасполь. – 2001. – С. 150152.                

3. Кучеревський В.В., Шоль Г.Н. Аналіз флори природно-заповідного фонду міста Кривого Рогу / Фальцфейнівські читання. – Зб. наук. праць. – Херсон: Терра, 2001. – С. 92–95.

4. Шоль Г.Н. Структурно-порівняльний аналіз локальних флор північної частини Кривого Рогу / Мат-ли ХІ зїзду УБТ. – Харків, 2001. – С. 443.

2002 р.

Якщо ви помітили помилку, то виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter