IMG 5032 З метою підтримки талановитих молодих науковців Указом Президента України№903/2019 від 13 грудня 2019 року присуджено сорок премій Президента України для молодих вчених 2019 року. До складу авторських колективів премійованих робіт входять 88 науковців (89% мають науковий ступінь).
13 лютого 2020 року у Національній бібліотеці України імені В.І.Вернадського відбулася церемонія вручення нагород лауреатам премії Президента України для молодих вчених.

Молоді науковці організували виставку-презентацію 11 робіт, яким присуджено премії Президента України для молодих вчених 2019 року, серед них і робота нашої колеги – Зубровської Ольги.

IMG 5121 IMG d1f6ffac4d78071684b14f0a17741976 V


У сучасних умовах інтенсивної антропогенної трансформації природних комплексів, урбанізації навколишнього середовища, промислово-техногенного забруднення мегаполісів дослідження адаптації деревних рослин за дії металовмісних промислових викидів є дуже важливим. У премійовані роботі "Фізіологічна стійкість рослин в культурфітоценозах промислових міст" кандидата біологічних наук Ольги ЗУБРОВСЬКОЇ  представлено результати вивчення одного із шляхів покращення екологічної ситуації - розробки заходів щодо біологічної фіторемедіації навколишнього середовища.
Метою роботи є встановлення видоспецифічності акумуляції важких металів та фізіологічної стійкості деревних рослин культурфітоценозів промислового міста.

В науковій роботі наведено фізіолого-біохімічне обґрунтування уявлень про адаптивні можливості деревних рослин до комбінованої дії важких металів, а також видоспецифічності проявів їх стресостійкості, яка визначається якісними і кількісними змінами компонентів поверхневого шару кутикули листків, за умов інтенсивної трансформації та урбанізації довкілля.

Вперше показано трансформаційні зміни різноманітних функціональних груп речовин кутикулярного шару листків (терпеноїдів, стеролів тощо), що суттєво впливають на гідрофобність та проникність кутикули, забезпечуючи стійкість деревних рослин в умовах надлишку іонів важких металів у навколишньому середовищі.

Вперше доведена роль різних класів терпеноїдів, серед яких перегруповані евдесманові й кадинанові сесквітерпеноїди та фітанові дитерпеноїди – так звані «захисні фактори», у формуванні фізіологічної адаптації листків деревних рослин за дії металовмісних промислових викидів.

Вперше у складі поверхневого шару кутикули листків T. cordata виявлено присутність фітанових дитерпеноїдів, а у листках S. aucuparia ідентифіковані сорбінова та парасорбінова кислоти, які раніше знаходили в плодах. Автором доведено наявність причинно-наслідкових зв'язків між акумуляційною здатністю рослин на різних стадіях морфогенезу листків, розвитком стресових реакцій-відповідей та рівнем ураження вегетативних органів.

Встановлене дозволило розробити асортимент рослин для екологічно-обґрунтованого вдосконалення зелених насаджень промислових міст степової зони України та впровадити результати досліджень на ПрАТ «Криворізький суриковий завод» (м. Кривий Ріг). Результати роботи впроваджено в навчальний процес у провідних профільних вищих навчальних закладах України, що підтверджується відповідними актами, а також використовуються Департаментом екології та природних ресурсів Дніпропетровської ОДА і Управлінням екології виконкому Криворізької міської ради при розробці заходів міської та обласної комплексних програм (стратегій) екологічної безпеки, а саме при вдосконаленні регіональної системи біомоніторингу довкілля, відтворенні біоресурсів та заходів з оптимізації озеленення санітарно-захисних зон підприємств.
Перевагою представленої наукової роботи є комплексний підхід в дослідженні фундаментальних основ стресових реакцій рослин, формування фізіологічної стійкості та встановлення адаптаційних реакцій на рівні ліпідних компонентів і вторинних метаболітів кутикули листків деревних рослин за умов забруднення довкілля важкими металами.
Науково дослідна робота проводилась  з 2007 по 2018р.р.
.
Кількість публікацій: 48, у т.ч. за тематикою роботи 30, з них 1 монографія, 9 статей (1 у зарубіжному виданні), 20 тез доповідей. Загальна кількість посилань на публікації автора/h-індекс роботи згідно з базою даних Google Scholar складає відповідно – 28/3. За даною тематикою захищено 1 кандидатську дисертацію

Якщо ви помітили помилку, то виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter